Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8501 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Wiktor Zenon
DobrzańskiUpdated: 2012-06-20
Rank
kpt.obs.balon./1 PL/

Date of birth
1906-09-12

Date of death
1944-08-25

Cemetery
Grave
Kwatera: B 8 Rząd: 6, Grób: 19
Photo of grave

Country
Polska

Period
World War II

Source
Zdjęcie: pl.wikipedia.org/     
    
DOBRZANSKI WIKTOR ZENON (1906-1944), pseud. Wład, Władek. Ofi-cer służby stałej lotnictwa WP: porucznik, kapitan (1943?). Urodzony 12 września 1906 r. w Kołomyji. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości studiował przez pół roku na politechnice (brak bliższych danych), następnie postanowił poświęcić się służbie wojskowej. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Piechoty (wrzesień 1925 - sierpień 1929) był dowódcą plutonu i p.o. dowódcy kompanii w 27 pp. W 1931 r. odbył kurs obserwatorów balonowych i w kwietniu 1932 r. został przeniesiony do korpusu oficerów aeronautycznych. Przydzielony do 1. batalionu balonowego, potem służył w 1. pułku lotniczym. Specjalista w zakresie astronomii i meteorologii lotniczej. W kampanii wrześniowej 1939 r. dowódca oddziału meteorologicznego 1 pułku lotniczego podczas obrony Warszawy. Ciężko ranny, leczył się w szpitalu. W konspiracji kierownik referatu meteorologicznego powstałego wiosną 1940 r. Wydz. Lotnictwa (początkowo w Oddz. V, a od 1942 r. w Oddz. III) K-dy Gl. ZWZ?AK. Jego zasługą stało się zorganizowanie sieci posterunków meteorologicznych w całym kraju (pierwszy utworzono w Warszawie w 1941, następne w Krakowie, Zakopanem, Poznaniu, Gdyni, Lublinie, Wilnie i Lwowie). W czasie podróży po kraju używał munduru majora niemieckich wojsk kolejowych i dokumentów głównego inspektora wojskowego Deutsche. Ostbahn. Kilkakrotnie przywoził także do Warszawy broń, m.in. ze Lwowa. W czasie jednej z takich wypraw zo-stał w końcu 1943 r. aresztowany we Lwowie, ale wkrótce wykupiony z więzienia. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Początkowo zastępca kpt. Tadeusza Majcherczyka, dowódcy 1. kompanii batalionu im. Waleriana Łukasińskiego i dowódcy reduty Bank Polski przy ul. Bielańskiej. Od 14 sierpnia stał na czele komisji odbioru zrzutów, a od 16 sierpnia był kierownikiem nowo utworzonego referatu lotniczego w sztabie Grupy "Północ". 15 sierpnia dowodził ugaszeniem pożaru budynku przy ul. Miodowej 26 (Zgromadzenie Ks. Pallotynów, a także powstańczy szpital magazyn żywności). W wysłanym wówczas piśmie do dowódcy Grupy "Północ", płk. Karola Ziemskiego, rektor Zgromadzenia Ks. Pallotynów ks. Augustyn Werchowski stwierdził, iż dany przez Dobrzańskiego dowód odwagi i szybkiej orientacji oraz decyzji [...] napełnia nas spokojem i ufnością w świetlaną przyszłość naszej Ojczyzny. Od 18 sierpnia oficer operacyjny i zastępca T. Majcherczyka, dowódcy batalionu "Chrobry I", położył poważne zasługi przy obronie pasażu Simonsa. Poległ 27 sierpnia 1944 r. od kuli niemieckiego snajpera. Odznaczony Krzyżem Walecznych (18 sierpnia 1944) i pośmiertnie Virtuti Militari V klasy (20 września 1944) .    
    
A.K. Kunert, Słownik biograficzny.., t.2