Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8501 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Czesław
ŚniećLista Krzystka Updated: 2012-02-07
Official Number
P-1623

Rank
polski: kpt.pil./317; 302 DM/
brytyjski: F/Lt

Date of birth
1919-01-30

Date of death
1972-04-13

Cemetery
mapa
Szczecin, Ku Słońcu - Cmentarz Centralny
Wsp. 53.417097, 14.522172

Grave
Kwatera 45B rząd 21 grób 1
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek
Zdjęcie grobu: Elżbieta Lutomska    
Zdjęcie lotnika: Edward Jaworski    
    
Czesław Śnieć - Życiorys    
    
Urodziłem się 30.1.19 w Kutnie. W 1926 roku wstąpiłem do szkoły powszechnej , którą ukończyłem w 1929 r. i po ukończeniu, której wstąpiłem do gimnazjum im. H. Dąbrowskiego w Kutnie. Gimnazjum opuściłem, jako maturzysta w czerwcu 1938 r. Zostałem wcielony do junackiego hufca pracy w Pyzdrach na przeciąg jednego miesiąca. We wrześniu 1938 (1.9) powołany do służby czynnej w Skierniewicach przy 18 p.p. na l. zw. dywizyjny kurs podchor. rezerwy. Dn. 3.1.39 przeniesiony do szkoły podchor. lotnictwa w Dęblinie z przydziałem na pilotaż. Ukończyłem kompletne wyszkolenie myśliwskie 28.8.39. Stopień kpr. podchor. (daty awansu nie pamiętam). Od dn. 1.9.39 do 17.9.39 udział w kampanii polskiej i ewakuacja do Rumunii wraz z cała szkołą podchorążych. Dn. 18.9.39 ? Rumunia. Od 18.9.39 do 27.X.39 ewakuacja, a raczej ucieczka do Francji poprzez Rumunię i Syrię. Przybyłem do Francji 27.X.39 i od tej chwili zacząłem się szkolić na francuskim sprzęcie lotniczym, aż do 10.5.40, kiedy Niemcy zaatakowały Francję. Stopień wojskowy w tym czasie plut. podchor. Od 11.5.40 do 25.6.40 brałem udział w walkach przeciwko Niemcom, a po kapitulacji Francji udałem się dn. 26.6.40 do Anglii, gdzie wylądowałem 29.6.40.r. Z dniem tym zacząłem się ponownie szkolić i przygotowywać się do dalszej walki. Pod koniec 1940 r. zostałem awansowany do stopnia sierż. podchor., zostałem dowódcą plutonu w obozie w Weeton. W 1941 roku po ukończeniu treningu otrzymałem przydział do dyw. 302 pod Londynem i rozpocząłem walkę powietrzną z wrogiem. 1.9.1941 zostaję mianowany w tym dywizjonie ppor. Walczyłem na różnych frontach w dyw. 302, aż do chwili , gdy dn. 8.9.43 zostałem zestrzelony w walce powietrznej nad Belgią, jako porucznik i zastępca d-cy eskadry. Do dn. 23.11.43 ukrywałem się na terenie okupowanej Francji i 23.11.43 przekroczyłem granicę Francusko-Hiszpańską. W Hiszpanii zostałem uwięziony początkowo w hotelu, potem w więzieniu, a w grudniu tegoż roku zostałem zamknięty w obozie koncentracyjnym Miranda de Ebro, gdzie przebywałem aż do dnia 6.1.44 r. Od 7.1.44 do 18.1.44 przebywałem w M[adrycie], a później w Gibraltarze, skąd udałem się [brak tekstu]. 19.1.44 przybyłem do Anglii, by [brak tekstu] walkę z Niemcami. Za okres [brak tekstu] do mego zestrzelenia dekorowany [Krzyżem Virtuti Militari] V kl., Krzyżem Walecznych (podwójnie), [Krzyżem] Zasługi z Mieczami. Od 14 [brak tekstu] spędziłem na wypoczynku i przygotw[aniach do] nowej walki. Od dn. 1.5.44, aż do dn. [brak tekstu] do chwili kapitulacji Niemiec walczyłem [brak tekstu] w dyw. 317, a potem w dyw. 302 na frontach: Niemcy, Holandia, Belgia i Francja. W lipcu 44 brałem udział w kampanii francuskiej i lądowałem w Normandii. Byłem już d-cą eskadry, a potem oficerem operacyjnym w 131 skrzydle myśliwskim. Za okres ten zostałem dekorowany angielskim orderem D.F.C. i angielskimi medalami pamiątkowymi za kampanie. Są to: 39/45 Star, Atlantic Star [nieczytelne], defence medal i war medal. Po podpisaniu przez Niemcy kapitulacji, otrzymałem też medal lotniczy. Awansuję na kpt. pil. W 1945 r. od dn. 8.5.45 do 15.11.46 jestem dowódcą eskadry w 317, a potem w 302 dyw. myśliwskim na okupacji Niemiec. W tym okresie (30.4.46) żenię się z mą obecną żoną na terenie Belgii.    
Dn. 16.XI.46 udaję się do Anglii, gdzie zażądałem zwolnienia mnie z wojska. Dn. 26.4.47 otrzymałem ostatecznie zwolnienie i wyjechałem do Belgii, gdzie przebywałem przy rodzinie mej żony, aż do dn. 29.11.47. Dn. 1.XII.47 przybyłem do Polski i mieszkam w Kutnie, ul. 3 maja 26 wraz z matką i żoną. Poszukuję pracy.
    
    
Na tym kończy się własnoręcznie pisany przez Czesława Śniecia życiorys. Czesław Śnieć odbył w czasie wojny 192 loty bojowe w czasie 255 godzin i 20 minut. Pozostałą część życiorysu dopowiedział syn Czesław Śniecia, Eryk, któremu serdecznie dziękuję.    
Po powrocie Czesław Śnieć pracował jako dyrektor WEGLOKOKSU ( export polskiego węgla), następnie przez wiele lat w Polskiej Żegludze Morskiej na kierowniczych stanowiskach.    
W latach 1968-1972 był attaché do spraw morskich przy ambasadzie Polskiej w Nigerii.    
Czesław Śnieć zmarł w Warszawie 13 kwietnia 1972 roku.W szczecińskim muzeum znajduje się depozyt z pamiątkami pilota.    
    
Gallery
Fotka Fotka Fotka