Search the resting place of Polish airmen

The database contains 7738 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

August
MenczakUpdated: 2012-02-22
Rank
płk pil.


Date of birth
1894-08-07

Date of death
1952-08-07

Cemetery
Grave
Kwatera Ł
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
Informacja: pl.wikipedia.org/wiki/August_Menczak     
    
August Menczak urodził się w Przemyślu 31 marca 1894 r. Był uczniem miejscowego gimnazjum. Tu w rodzinnym mieście został powołany do wojska. Służył w artylerii ( 3. pułk artylerii fortecznej ). Był absolwentem szkoły artylerii w Budapeszcie. Brał udział w walkach na froncie włoskim. Od sierpnia do grudnia 1916 r. uczestniczył w kursie dla obserwatorów. Kurs był zorganizowany w szkole obserwatorów mającej siedzibę w Wiener Neustadt. Tak przeszkolony latał w 4. kompanii lotniczej. Od 1 sierpnia 1917 do 17 marca 1918 r. podnosił swoją lotniczą wiedzę. Nie chciał być obserwatorem. Szkolił się na pilota. W czasie walk na froncie bałkańskim dwukrotnie został ranny na froncie bałkańskim. Przez czas jakiś dowodził 7. kompanią lotniczą. Wyniesione doświadczenie ze służby dowódczej pozwoliły mu na zorganizowanie kursu lotniczego dla żołnierzy Legionów Polskich. W połowie lutego 1918 r. przyszłych ale niedoszłych lotników odesłano do macierzystych oddziałów. 15 listopada 1918 r. znalazł się w Wojsku Polskim. Od pierwszych dni stycznia do połowy 19 marca 1919 następnego roku służył Inspektoracie Wojsk Lotniczych Ministerstwa Spraw Wojskowych. Brał udział w wojnie 1920 r. W jednym z takich lotów został ranny. W lipcu 1920 r. rozpoczął służbę w Naczelnym Dowództwie. Był adiutantem szefa lotnictwa. 17 lipca 1920 r. został powołany na dowódcę 8. eskadry wywiadowczej. Przez cztery lata ( 1920 - 1924 ) szefował referatem wyszkolenia i regulaminów. Następnie był szefem wydziału organizacyjnego w Departamencie IV Żeglugi Powietrznej. W 1924 r. odszedł na zastępcę dowódcy 4. Pułku Lotniczego. Pułk stacjonował w Toruniu. Z grodu Kopernika wrócił do Warszawy. Tu w syrenim grodzie 15 kwietnia 1926 r. objął stanowisko wcześniej poznane stanowisko szefa wydziału organizacyjnego. 30 listopada odszedł z wydziału. Objął dowodzenie 4. Pułku Lotniczego. W 1928 r. ukończył Wyższy Kurs Oficerów Lotnictwa i Artylerii przy Wyższej Szkole Wojennej. W styczniu 1931 r. odszedł z dowodzenia pułkiem. W sierpniu 1933 r. poprosił o przeniesienie w stan spoczynku. Prośba została przyjęta. W czasie II wojny światowej służył w konspiracji. Był uczestnikiem powstania warszawskiego. 8 maja 1945 r. otrzymał powołanie do Wojska Polskiego. Służył w 15. samodzielnym zapasowym pułku lotniczym. Był wykładowcą taktyki lotniczej w Oficerskiej Szkole Polityczno - Wychowawczej. Od sierpnia 1946 r. pełnił służbę w Dowództwie Lotnictwa. Pracował w "Wojskowym Przeglądzie Lotniczym". 22 lipca 1947 r. otrzymał awans na stopień pułkownika. 26 kwietnia 1951 r. został aresztowany. Zarzucono mu szpiegostwo. Sojusznicy Moskwy rządzący w Warszawie w tamtych dniach byli bezwzględni. August Menczak został rozstrzelany 7 sierpnia 1952 r.    
    
Konrad RYDOŁOWSKI