Search the resting place of Polish airmen

The database contains 7463 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Ludwik
MikołajczakLista Krzystka Updated: 2012-03-25
Official Number
P-2946

Rank
polski: ppor.pil./308 DM/
brytyjski: F/O

Date of birth
1918-08-15

Date of death
1999-08-07

Cemetery
Grave
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Zdjęcie: ze zbiorów rodziny Mikołajczak.    
Informacja: Bydgoski Klub Seniorów Lotnictwa via Remigiusz Gadacz.    
    
    
Urodził się 15 sierpnia 1918 roku w Łagiewnikach, woj. poznańskie. Siedem klas gimnazjalnych ukończył w Bydgoszczy w 1934 roku. Następnego roku wstąpił do SPLdM w Bydgoszczy i ukończył szkołę w 1938 roku jako mechanik samolotowy. Został przydzielony do 5 Pułku Lotniczego w Lidzie i wcielony do 51 eskadry rozpoznawczej. Ukończył w 1 Pułku Lotniczym w Warszawie, kurs mechaników pokładowych i powrócił do 51 eskadry rozpoznawczej. Jako eksternista uzyskał maturę w 1939 roku w Lidzie. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew". Na rozkaz kapitana pilota Hrabkiewicza Leopolda, latał z różnymi załogami przy przebazowaniach eskadry na stanowisku strzelca samolotowego, ponieważ nie zawsze rzuty kołowe nadążały za eskadrą. W dniu 17 września wylądował na lotnisku w Lidzie i na skutek postrzelenia, samolot przy lądowaniu został rozbity. W tym samym dniu, z kapralem pilotem Sawaśko na samolocie PWS-26, polecieli do Łotwy i wylądowali na lotnisku w Dyneburg (Dźwińsk) i tam był internowany, pracując ochotniczo w leśnictwie, a później w przemyśle.    
Od 2 września 1940 roku przebywał w obozie internowanych na terenie Sowietów w Juchnowie, a następnie na półwyspie Kola poza kręgiem polarnym, gdzie pracował przy rozładunku okrętów na redzie z zaopatrzeniem dla wojsk sowieckich. Wstąpił ochotniczo 2 września 1941 roku do organizującego się Wojska Polskiego i został przydzielony do Zgrupowania Lotników i Marynarzy, przy 6 Dywizji Piechoty w miejscowości Kołtubanka koło Buzułuk, gdzie znajdowało się Dowództwo Polskich Sił Zbrojnych na terenie sowieckim. Stan Zgrupowania Lotników składał się - jeden oficer łącznikowy, trzech podoficerów pilotów i piętnastu podoficerów mechaników różnych specjalnośc    
Na przydzielonym samolocie, typu R-5. Zgrupowanie Lotników zostało przeszkolone na lotnisku Tockoje koło Kujbyszewa. 1 stycznia 1942 roku został awansowany do stopnia plutonowego. Po przebazowaniu 6 Dywizji Piechoty w rejon Samarkandy, w okresie od 1 lutego do 31 lipca, ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy przy 6 Dywizji Piechoty w miejscowości Szachiriziabs w stopniu sierżanta podchorążego i powrócił do Zgrupowania Lotniczego. Z końcem sierpnia był ewakuowany przez Krasnowodz - Morze Kaspijskie i Persję do Iraku, miejscowości Mosul na pustyni. Było to miejsce koncentracji i reorganizacji n Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na terenie ZSRR - Buskiego i Środkowego Wschodu. W listopadzie, wraz ze Zgrupowaniem Lotników i Marynarzy został skierowany drogą morską przez Basra - Karaczi - Bombaj - poprzez Ocean Indyjski do portu Durban w Południowej Afryce. 28 lutego 1943 roku, był załadowany na okręt "Empress of Canada". Z dwutysięcznej grupy pasażerów było około dwieście pięćdziesiąt żołnierzy i oficerów polskich oraz siedemdziesiąt kobiet Pomocniczej Służby Kobiet (PSK). W dniu 13 marca, okręt bez eskorty został storpedowany i zatopiony na wysokości równika na Oceanie Atlantyckim. Straty wyniosły ogółem ponad tysiąc osób, w tym dwudziestu czterech Polaków i jedna Polka. Największe straty uczyniły rekiny. Po trzech dobach pobytu na sprzęcie ratowniczym, rozbitków uratowały trzy okręty brytyjskiej marynarki wojennej. Rozbitków wyleczono z ran w porcie Freetown i w dniu 9 kwietnia na okręcie "Maurytania" bez eskorty przybył do Wielkiej Brytanii i został skierowany do Bazy Blackpool, gdzie otrzymał numer służbowy RAF P-705663.    
Został przeniesiony 10 czerwca 1943 roku na Stację EAF Hucknall. Ochotniczo zgłosił się do służby w personelu latającym i 9 września na Stacji RAF Brighton rozpoczął kurs teoretyczny dla kandydatów na personel latający (ITW). Wyszkolenie wstępne pilotażu rozpoczął 28 marca 1944 roku i ukończył podstawowe wyszkolenie 5 grudnia. Następnego dnia rozpoczął: końcowe wyszkolenie wól Jednostce Wyszkolenia Bojowego (OTU) i 21 marca 1945 roku był wcielony do 308 dywizjonu myśliwskiego, 1 stycznia był promowany podporucznikiem. Zawarł związek małżeński 22 sierpnia. Wylatał około 600 godzin. Wykonał 45 lotów bojowych w 87 godzinach nad Francją, Belgią, Holandią i Niemcami. Po zakończeniu działań wojennych,był z 308 dywizjonem w siłach okupacyjnych w Niemczech, na lotnisku Alhorn do grudnia 1946 roku. Powrócił do Wielkiej Brytanii i 15 czerwca 1947 roku powrócił do Polski z żoną i synkiem.    
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych, Medalem Lotniczym, Medalem "Za Udział w Wojnie Obronnej 1939", Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Złotym Medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny", dwukrotnie Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", Odznaką Grunwaldzką, 1939-45 Star, France Germany Star i War Medalem. Ukończył w Bygoszczy Technikum Ekonomiczne w 1962 roku. W okresie od 1947 do 1959 roku, pracował w przemyśle lotniczym. 12 października 1978 roku został awansowany do stopnia porucznika rezerwy.     
    
Biogram: Encyklopedia. Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich. Mieczysław Jasiński, Poznań 1993