Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8502 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Lucjan
Duda



Updated: 2012-04-16
Rank
Ppor.pil.

Date of birth
1926-01-02

Date of death
1950-06-09

Cemetery
mapa
Dęblin, 15 Pułku Piechoty Wilków, Cmentarz Komunalny
Wsp. 51.5506716835502, 21.846227645874

Grave
Sektor III
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
Własne, zdj. Wiesław Grudniak
Andrzej Majewski "    
BIOGRAFIE LOTNIKÓW POLEGŁYCH, ZAMORDOWANYCH I ZMARŁYCH A POCHOWANYCH NA CMENTARZU WOJSKOWYM    
W DĘBLINIE".
Podporucznik pilot    
Lucjan DUDA syn Grzegorza    
(25.01.1926 ? 09.06.1950)    
Urodził się 25 stycznia 1926r. w Łucku na Wołyniu w rodzinie rzemieślniczej. Ojciec Grzegorz był tokarzem. Matka Apolonia z Adamczyków. Do 1939r. ukończył 7 klas szkoły Powszechnej. Po wkroczeniu na Wołyń Armii Czerwonej uczęszcza do 10-latki kończącej    
w niej 8 klasę. W obawie przed bandami nacjonalistów ukraińskich ucieka na wieś i tam jest    
członkiem placówki samoobrony we wsi Przebraże powiat Łuck.    
Po wyzwoleniu Wołynia przez Armię Czerwoną, powołany przez RWK Łuck,    
w okresie 20.03.-01.06.1944r. służy jako strzelec w pułku zapasowym w Sumach. 1 lipca    
1944r. kończy Podoficerską Szkołę Artylerii przeciw lotniczej przy 1 Brygadzie Kawalerii    
(Warszawskiej) w Traścieńcu i w niej w stopniu kaprala służy jako pierwszy celowniczy    
37 mm działka w 8 baterii w 4 dywizjonie artylerii przeciwlotniczej. W składzie 1 Frontu    
Białoruskiego od 12 lipca 1944r. od Bugu przez Pilicę, Warkę, Warszawę, Wał Pomorski    
I Odrę zakończył swój szlak bojowy w Berlinie. Pod miejscowością Greifenberg    
zestrzeliwuje samolot Me-109. W sierpniu 1945r. na własną prośbę przeniesiony do SzkolnoĆwiczebnego    
Pułku Lotnictwa Mieszanego. Rozkazem Nr 015 z 31 stycznia 1946r. Dowódca    
Wojskowych Sił Lotniczych Wojska Polskiego przenosi go w stan zmienny Oficerskiej    
Szkoły Lotniczej Wojska Polskiego. Z dniem 8 lutego 1946r. rozpoczyna szkolenie na    
samolocie Pe-2 . Rozkazem Komendanta OSL WP Nr 297 z 30 lipca 1946r. rozpromowana    
zostaje 5 eskadra początkowego pilotażu i dniem 2 sierpnia 1946r. kpr. Lucjan Duda zostaje    
wcielony do 4 eskadry szkolenia przygotowawczego jako kandydata do dalszego szkolenia    
na samolotach UT-2 , a już 23 września 1947r. jako sierżant podchorąży zostaje skierowany    
do grupy chor. Bronisława Hoffmana celem zakończenia programu szkolenia na samolotach    
UT-2. 5 września 1948r. kończąc kurs pilotów na samolotach Pe-2, mianowany zostaje    
chorążym i pozostaje jako pilot instruktor w 2 eskadrze lotniczej. Podporucznikiem    
mianowany zostaje w święto Lipcowe 1949r. Za osobisty aktywny udział w walce    
z faszyzmem został odznaczony medalami: ?Za Warszawę?, ?Za Odrę?, ?Nysę i Bałtyk?,    
?Za oswobodzenie Warszawy?, ?Za wzięcie Berlina?, ?Za zwycięstwo nad Niemcami?    
i ?Odznaką Grunwaldzką?.    
W dniu 9 czerwca 1950r. o godz. 10.55 wraz z nawigatorem chor. Kazimierzem    
Rosińskim i strzelcem szer. Zenonem Miśta ginie w katastrofie lotniczej w czasie startu    
na samolocie Pe-2.    
Pochowany został na cmentarzu wojskowym w Dęblinie, grób Nr 625.
Gallery
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka