Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8473 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Piotr
PióroUpdated: 2012-07-19
Rank
chor.pil.

Date of birth
1900-12-04

Date of death
1969-11-27

Cemetery
Grave
kw. 15; G; 26
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
Zdjęcia: Krzysztof Michalak     
Link do zapalenia wirtualnego znicza: kedzierzynkozle.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=2949&inni=0    
    
Piotr Pióro urodził się 4 grudnia 1900 r. w miejscowości Krajno w powiecie kieleckim. W 1914 r. ukończył szkołę powszechną. 11 listopada 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Przydzielony do 7 Pułku Ułanów, przez dwa lata służby frontowej uczestniczył w walkach o niepodległość Rzeczypospolitej. Podczas służby frontowej został ranny. 15 lutego 1922 r. został skierowany do Podoficerskiej Szkoły Pilotów w Bydgoszczy, w listopadzie 1922 r. przeszedł na kurs wyższego pilotażu w Grudziądzu, który ukończył 15 sierpnia 1923 r. 1 września 1923 r. rozpoczął służbę w 2 Pułku Lotniczym w Krakowie. 23 września 1926 r. zawarł w Krakowie związek małżeński z Anną Ledźwoń. Od kwietnia 1928 r. był instruktorem pilotażu w eskadrze treningowej. W maju 1929 r. odszedł na kurs wyższego pilotażu w Grudziądzu, który ukończył z dobrym wynikiem i powrócił do eskadry treningowej 2 plot. W marcu 1930 r. został przeniesiony do CWOL w Dęblinie na stanowisko instruktora pilotażu. W latach 1930-1933 od 1 marca do 31 października był szefem pilotażu w PWLot. w Łucku. W 1932 r. w krakowskim gimnazjum zdał małą maturę. W listopadzie 1933 r. powrócił do eskadry treningowej 2 plot. Następnie był oddelegowany do Akademickiego Aeroklubu w Krakowie. Podczas służby w lotnictwie był kilkakrotnie ranny i kontuzjowany w wypadkach lotniczych. W 1938 r. ze względu na stan zdrowia został zawieszony w lataniu i 31 października w stopniu starszego sierżanta pilota przeszedł na wojskową emeryturę . Ukończył kurs księgowości we Lwowie. 1 stycznia 1939 r. podjął pracę instruktora w lotnictwie cywilnym w LOPP w Masłowie. 29 sierpnia 1939 r. w stopniu chorążego pilota zmobilizowany do eskadry formowanej w Dęblinie. 17 września 1939 r. został wzięty do niemieckiej niewoli , z której po trzech dniach zbiegł. W 1942 r. wstąpił do konspiracji w Kielcach, gdzie pełnił funkcję dowódcy oddziałów lotniskowych na okręg kielecki. Po wojnie pracował jako pracownik umysłowy na różnych stanowiskach. Piotr Pióro zmarł 27 listopada 1969 r. Był odznaczony Krzyżem Walecznych nr 38037, Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, Odznaką za Rany oraz pamiątkowymi medalami.    
    
Źródło: Dokumenty Piotra Pióro udostępnione przez p. Krystynę Pióro.    
    
Opracowanie: Krzysztof Michalski
Gallery
Fotka Fotka
 
 
Comments
  • 2014-04-29 Stanis?aw Chmielewski
    Zdj?cie grobu jest wsp??czesne - a szkoda, ?e nie macie zdj?cia grobu z pocz?tku lat 70 - do p?yty grobu przymocowane by?o samolotowe ?mig?o
  • 2017-08-27 Michalski Krzysztof
    W 2017 r. prochy śp. chor. pil. Piotra Pióro zostały przeniesione na Cmentarz Komunalny przy ul. Gajowej /kw. 15/.