Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8501 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Marian
RomeykoUpdated: 2012-08-31
Rank
płk dypl.pil.

Date of birth
1897-02-13

Date of death
1970-03-10

Cemetery
Grave
Kwatera: B 18 Rząd: 4, Grób: 10
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Romeyko     
    
Marian Romeyko urodził się w Olszanie 13 lutego 1897 r. Po otrzymaniu świadectwa maturalnego uczył się w Kijowie. Był uczniem Wojskowej Szkoły Inżynieryjnej. Ukończył ją w stopniu chorążego. Służył w Armii Rosyjskiej stacjonując na terenie Finlandii ( twierdza Sveaborg ) i działania bojowe w okolicach Rygi. Na froncie bałtyckim służył w stopniu porucznika. Po wybuchu pamiętnej rewolucji znalazł się w formowanym przez generała Dowbor - Muśnickiego I Korpusie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości był uczniem Francuskiej Szkoły Pilotów. Szkoła działała na warszawskim lotnisku mieszczącym się na Polu Mokotowskim. W czasie wojny polsko - rosyjskiej 1920 r. latał w 4. Eskadrze Wywiadowczej. Wojnę skończył w stopniu kapitana. W listopadzie 1921 r. przekroczył próg Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Uczył się w niej do 1923 r. Służył w Oddziale II Sztabu Generalnego w stolicy i w Dowództwie Okręgu Korpusu w Grodnie. 1 grudnia 1924 r. awansował na stopień majora. 1 maja 1926 r. objął dowodzenie I Dywizjonem w 3. Pułku Lotniczym stacjonującym na Ławicy. Z chwilą objęcia przez generała Kutrzebę stanowiska komendanta Wyższej Szkoły Wojennej Marian Romeyko został w niej wykładowcą. Prowadził wykłady z taktyki lotnictwa. Odpowiednio wcześniej zapoznał się z organizacją lotnictwa Włoch i Francji a także południowych sąsiadów Polski, Czechosłowacji. Trzy lata przed wybuchem II wojny światowej awansował na stopień podpułkownika. W 1936 r. powierzono mu stanowisko dyrektora nauk Wyższej Szkoły Lotniczej przy Wyższej Szkole Wojennej. Dwa lata później w kwietniu został mianowany polskim attaché wojskowym w Rzymie. Był nim do maja 1940 r. Po upadku Francji objął kierownictwo "agentury" ( siatki ) wywiadowczej. Gdy ta została rozpracowana przez Niemców w obawie o swoje bezpieczeństwo "przeprowadził się" do neutralnej Szwajcarii. Tu nie zaprzestawał swojej działalności wywiadowczej. Po wojnie do 1967 r. przebywał poza Polską. Do nowej powojennej Polski wrócił w 1967 r. Rok później awansował na stopień pułkownika. Zmarł 10 marca 1970 r. w Warszawie. Tu w syrenim grodzie został pochowany na cmentarzu Wojskowym na Powązkach.    
    
Konrad RYDOŁOWSKI