Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8501 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Tadeusz
RumanLista Krzystka Updated: 2012-09-05
Official Number
704326

Rank
polski: sierż.strz.pokł./1586 ESP/
brytyjski: W/O

Date of birth
1919-11-02

Date of death
2009-05-16

Cemetery
Grave
Kwatera: C 30
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Zdjęcie: Piotr Hodyra     
www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/tadeusz-ruman,844.html     
www.magnum-x.pl/artykul/tadeuszruman     
Biogram: www.polishairforce.pl/ruman.html     
    
Ruman Tadeusz urodził się w m. Kołomyja, woj. Stanisławów...    
    
Tadeusz Ruman urodził się 2 listopada 1919 r. w Kołomyi. Uczył się w Kołomyi ( szkoła powszechna ) i Bielsku ( liceum ). W czerwcu 1939 r. zdał tam maturę. Nie zdążył do pracy. Przeszkodziła mu wojna. Na rok przed wybuchem wojny jeszcze w czasie nauki przeszedł kurs szybowcowy w Ustianowej. Wylatał kategorię ?B". W ostatnie wakacje ostatniego roku pokoju zgłosił się na kurs pilotażu. Kurs odbywał się w ramach Przysposobienia Wojskowego Lotniczego w Stanisławowie. Ukończył go pomyślnie. Wybuch wojny zastał go w Dziedzicach. Sprawy rodzinne pokierowały go do Radomia. Po zajęciu miasta przez Niemców pojechał w stronę wschodniej granicy Polski. 17 września 1939 r. znalazł się w Równem. Z niego po kilku dniach dotarł do rodzinnego miasteczka. Tu wstąpił do konspiracji. Będąc żołnierzem podziemia wiele razy przekraczał granicę Generalnego Gubernatorstwa i ziem polskich pod polskich pod okupacją Berlina i Moskwy. Miał szczęście, unikał aresztowania. Szczęście go opuściło wiosną 1940 r. Po przekroczeniu granicy został aresztowany przez Rosjan. Trafił do więzienia w Rawie Ruskiej a z niej do Lwowa ( na ?Brygidki" ). W czasie toczącego się śledztwa został odesłany do aresztu w Chersoniu a z tego do obozu w Starobielsku. Tam usłyszał wyrok - 15 lat robót w łagrze. Skazany trafił do... Charkowa. Siedząc i pracując nie mógł zauważyć daty 22 czerwca 1941 r. Pracował kiedy po wybuchu wojny niemiecko - rosyjskiej został podpisany układ Sikorski ? Majski. Po zwolnieniu do Armii Polskiej w ZSRR znalazł się w Buzułuku. Będąc pilotem ( cywilnym ) otrzymał skierowanie do Zgrupowania Lotnictwa i Marynarki w Kołtubance. W lutym 1942 r. z personelem ośrodka został przeniesiony do Kermine a w marcu 1942 r. do Krasnowodska. Z tego popłynął do Iranu. Następnie również na pokładzie statku skierował się przez Indie do Wielkiej Brytanii. Na Wyspie Ostatniej Nadziei znalazł się 7 czerwca 1942 r. Ze Szkocji trafił do Blackpool. Tu podjął decyzję o chęci jak najszybszej walce z wrogiem. Mimo uprawnień pilota zdecydował się na kurs dla strzelców pokładowych. Rozpoczął go 21 września 1942 r. w polskiej Lotniczej Szkoły Technicznej w Halton. Nie był to jeszcze kurs w powietrzu a naziemny kurs. Praktykę pod niebem Wyspy rozpoczął 19 listopada 1942 r. w 8 Air Gunnery School. Po półtora miesiąca edukacji w stopniu sierżanta opuścił Evanton. 10 stycznia 1943 r. Tadeusz został przydzielony do 18 Operational Training Unit w Bramcote następnie do Finningley. Wtedy to ukończył kurs zgrywania załóg. Po odbytym kursie w dniu 16 maja 1943 r. zameldował się na lotnisku 305 Dywizjonu Bombowego ?Ziemi Wielkopolskiej". Razem z kolegami rozpoczął loty bojowe nad III Rzeszą ( bombardował Akwizgran, Düsseldorf, Essen, Hamburg, Kolonię ). Będąc w załodze wellingtona również latał na minowanie szlaków wodnych wroga. Po przezbrojeniu na amerykańskie bombowce ( Mitchell ) 14 listopada 1943 r. w czasie lotu treningowego stracił swoją załogę. Nie poleciał. 17 grudnia 1943 r. został przeniesiony do 300 Dywizjonu Bombowego ?Ziemi Mazowieckiej", niestety nie latał. 25 lutego 1944 r. został skierowany do 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych. Latał z zrzutami broni, skoczków i zaopatrzenia do okupowanych przez Hitlera krajów Europy. 1586 stacjonowała we Włoszech. Latała na halifaksach. 14 kwietnia 1944 r. Tadeusz znalazł się na lotnisku Campo Casale w okolicach Brindisi. To z lotniska stratował nad Polskę, Włochy i Jugosławię. To z Brindisi latał z pomocą dla Powstańców Warszawskich. Ostatni lot nad Warszawę odbył nocą z 27 na 28 sierpnia 1944 r. Poleciał nie halifaxem a liberatoratorem. Będąc nad stolicą jego samolot został trafiony. Dociągnął z nad płonącego miasta na swoje lotnisko. Przy lądowaniu skraksował. Nikt z załogi poważnie nie ucierpiał. Po zakończeniu tury lotów bojowych odszedł 8 października 1944 r. do Bazy Sił Powietrznych w Kairze. Następnie z Egiptu wrócił do Wielkiej Brytanii. Od 19 lutego 1945 r. był przydzielony do Polish Service Flying Training School w Newton. 15 stycznia 1946 r. został przeniesiony na stację zborną lotnictwa w Hucknall. Tu pozostał do rozformowania Polskich Sił Powietrznych. Na przełomie lat 1946-1947 wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Po demobilizacji do Polski nie wrócił. Pozostał w Wielkiej Brytanii. Mieszkał w Blackpool. Przyjął brytyjskie obywatelstwo. Pracował dla Royal Air Force. Działał w Zarządzie Koła Blackpool Stowarzyszenia Lotników Polskich i w Stowarzyszeniu Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii. W Polsce był pierwszy raz po wojnie w 1974 r. Wracał do niej wiele razy. W 1992 r. w czasie Światowego Zjazdu Lotników Polskich w Warszawie był członkiem pocztu sztandarowego. Uczestniczył w przekazaniu sztandaru Polskich Sił Powietrznych. Tadeusz Ruman zmarł 16 maja 2009 r. w Warszawie.    
    
Konrad RYDOŁOWSKI
Gallery
Fotka Fotka Fotka