Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8501 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Aleksander
ŁagunaUpdated: 2013-01-10
Rank
mjr pil./13 Esk. Wywiad./

Date of birth
1894-09-19

Date of death
1934-10-08

Cemetery
Grave
Kwatera: C 20 Rząd: 5, Grób: 2
Photo of grave

Country
Polska

Period
Until 1939

Source
Informacja: ZCK Warszawa, T.Garbacz,    
"Lotnictwo polskie w wojnie polsko-rosyjskiej 1919-1920",     
Rocznik Mińsko-Mazowiecki 7, biogram tamże..    
    
Mjr pil. Aleksander Łaguna narodził się 19.IX.1894 r. w Częstochowie. Szkołę średnią ukończył w 1913 r. w Warszawie. Do 1915 roku studiował w Moskwie w Instytucie Handlowym, a następnie powołany został do służby w wojskach balonowych armii carskiej. Do Warszawy powrócił w połowie listopada 1918 r. w stopniu podporucznika. Brał udział w zajęciu lotniska na Mokotowie. W szkole mokotowskiej przeszedł przeszkolenie lotnicze i 5 stycznia 1919 r. z całą 3 eskadrą wywiadowczą wyruszył na front. Eskadra działała w rejonie Kowla. Po przezbrojeniu, zimą 1920 r., weszła w skład V Dywizjonu Lotniczego i brała udział w zabezpieczeniu wojsk polskich podczas wyprawy na Kijów, a później atakowała jednostki 1 Armii Konnej w rejonie Łucka, Dubna i Równego. W sierpniu 1920 r. wykonywała zadania z lotniska w Dęblinie na korzyść sztabu Naczelnego Wodza. Brała udział w bitwie nad Niemnem - rejon lotów: Wołkowysk, Słonim, Baranowicze. Por. pil. A. Laguna przeszedł z 3 eskadrą cały szlak bojowy. Krótka przerwa z lotach spowodowana była raną, jaką odniósł podczas lotu bojowego w rejonie Kijowa. 3 czerwca 1920 r. za działalność bojową podczas ofensywy na Kijów i w czasie obrony przedmościa kijowskiego został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderem Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyżem Walecznych. Za udział w kontrofensywie znad Wieprza i bitwie niemeńskiej został przedstawiony przez dowódcę 4 Armii do odznaczenia Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. W latach 1921-1930 był dowódcą 13 eskadry wywiadowczej włączonej w skład 1 Pułku Lotniczego, oficerem taktycznym w wymienionym pułku, dyrektorem Działu Nauk w CWOL w Dęblinie. W 1930 r. przeszedł w stan spoczynku. Zmarł 8.X.1934 r.