Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8502 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Jerzy
GarbińskiLista Krzystka Updated: 2013-07-17
Official Number
P-1319

Rank
polski: płk pil.
brytyjski: G/Cpt

Date of birth
1894-05-22

Date of death
1979-09-19

Cemetery
mapa
Warszawa, Powązkowska - Powązki Stare
Wsp. 52.253356, 20.977879

Grave
Kwatera Pod Murem II; Rząd 1; Miejsce 26
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Informacja: cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=3096     
    
Jerzy Garbiński urodził się w Rosji 22 maja 1896 r. Po ukończeniu nauki w szkole realnej rozpoczął studia na politechnice w Kijowie. Nie ukończył ich. Przerwał je z chwilą wybuchu I wojny światowej wstępując do Szkoły Kawalerii. Brał udział w walkach. Nie związał swojego wojskowego życia z kawalerią. Od marca do grudnia 1916 r. był uczniem Szkoły Pilotów w Gatczynie. Z tej wyruszył na front rosyjsko ? niemiecki. W trakcie jednego z lotów został ranny. Przez czas pewien był instruktorem pilotażu w Szkole Oficerów Obserwatorów.    
Z chwilą formowania oddziałów Wojska Polskiego na terenie Rosji zaciągnął się do II Polskiego Oddziału Awiacyjnego. Ten wchodził w skład II Korpusu Polskiego. Latał w nim na rozpoznanie. Po bitwie w okolicach Kaniowa po rozbrojeniu oddziału dostał się do niewoli. Uciekł z niej aby znaleźć się w Warszawie. Tu działając w konspiracji współuczestniczył w pracach związku lotników. Razem z nimi brał udział w opanowaniu lotniska na Polu Mokotowskim. Gdy Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 r. wstąpił do polskiego lotnictwa wojskowego. W Warszawie w powołanej do życia Szkole Lotniczej objął stanowisko instruktora pilotażu. Po odwołaniu z belfrowania został oficerem sztabowym IV Grupy Lotniczej a z tej przeszedł na stanowisko dowódcy eskadry. Z chwilą reorganizacji szkół lotniczych niepodległej Polski powierzono Jerzemu stanowisko szefa pilotażu w Niższej Szkole Pilotażu. Placówka miała swoją siedzibę ( o tym chyba mało kto pamięta ) w Bydgoszczy. Po awansie na stopień kapitana przejął obowiązki komendanta Szkoły Lotniczej.    
15 sierpnia 1924 r. zaliczył awans na stopień majora pilota. Był między innymi dowódcą dywizjonu w 3. Pułku Lotniczym i dowódcą bazy lotniczej 2. Pułku Lotniczego. Komenderował w Dęblinie Szkołą Podchorążych Lotnictwa od listopada 1933 do 1935 r. Ostatniego miesiąca pokoju to jest w sierpniu 1939 r. powierzono Garbińskiemu dowodzenie lotnictwem Armii ?Prusy?. Razem z nim brał udział w walkach na wrześniowym polskim niebie. Niepogodzony z przegraną przez Węgry udał się do Francji. Na gościnnej francuskiej ziemi objął stanowisko przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej przy Dowództwie Polskich Sił Powietrznych. Następnie od marca 1940 r. był Komendantem Bazy Lotniczej ( Garnizonu ) w znanym polskim lotnikom Bron. Na miesiąc przed upadkiem Francji został komendantem Szkoły Pilotów w St. Etienne. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii przeszedł przeszkolenie w lotach na angielskich samolotach. 17 marca 1941 r. będąc na Wyspie Ostatniej Nadziei został wyznaczony na oficera seniora Polskiej Szkoły Pilotażu w Hucknall. Takie same stanowisko zajął 24 czerwca 1941 r. w Peterbourough, Polski Ośrodek Szkolenia Przedwstępnego. Wrócił z niego po trzech miesiącach do poznanego wcześniej Hucknall.    
    
Do 1947 r. pozostawał poza Polską. Gdy wrócił nie było miejsca dla niego w lotnictwie. Pracował poza nim. Co nie znaczy, że nie zerwał z nim kontaktów. To on był założycielem i działaczem Klubu Seniorów Lotnictwa. Zmarł 19 września 1979 r. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim ( starym ) w stolicy.     
    
Konrad RYDOŁOWSKI    
Gallery
Fotka Fotka Fotka Fotka