Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8476 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Władysław
Bończ-OsmołowskiUpdated: 2014-06-12
Rank
ppor.pil. obs./4 PL/

Date of birth
1904-05-18

Date of death
1930-06-23

Cemetery
mapa
Wilno - cmentarz na Rossie
Wsp. 54.67001, 25.301393

Grave
STARA ROSSA, SEKTOR 14-c
Photo of grave

Country
Litwa

Period
Until 1939

Source
Informacja: cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=4655     
"Ku czci poległych lotników..." pod red. mjr. dypl.pil. M. Romeyko    
"Wypadki śmiertelne..." A. Popiel    
Zdj. portret. Zb. Charytoniuk    
    
Władysław Bończ-Osmołowski urodził się w Wilnie w rodzinie Władysława i Jadwigi Bończ-Osmołowskich. (Własne W. Grudniak)    
    
Bończa - Osmołowski Władysław, podporucznik pilot - obserwator 4 plutonu lotniczego w Toruniu, zginął w dęblinie śmiercią lotnika 23 czerwca 1930 roku w wieku 26 lat. Władysław Bończa-Osmołowski, syn Władysława i Jadwigi Barbary z Siemaszków, mieszkał w Wilnie z rodzicami i rodzeństwem przy zaułku Kazimierzowskim 11.     
"Słowo" 27 czerwca 1930 roku zamieszcza tekst o nim i zdjęcie. Zginął tragicznie podczas wykonywania lotu ćwiczebnego. Tragiczna matura 1925 rok, ratował kolegów w gimnazjum Lelewela, po kilku latach ginie. Po ukończeniu gimnazjum zaciągnął się do służby lotniczej w Dęblinie i uzyskaniu stopnia oficerskiego zostaje przydzielony do morskiego dywizjonu w Pucku w charakterze obserwatora; następnie na własna prośbę udaje się na kurs pilotażu w Dęblinie i jako jeden ze zdolniejszych uczni zostaje przydzielony do lotnictwa myśliwskiego w 4 pułku lotniczym w Toruniu. Tu oddaje się z całym młodzieńczym zapałem tej tak niebezpiecznej pracy niejednokrotnie narażając młode życie, by tylko zdobyć jak najlepsze przygotowanie i wyszkolenie bojowe z myślą, że może być prędko potrzebne Ojczyźnie - Bóg nie dał mu tej łaski, aby oddać życie w walce z wrogiem. Zginął na posterunku swojej odpowiedzialnej pracy, pozostawiając po sobie szczery i wielki żal u wszystkich, kto tylko miał możność go znać i zetknął się z nim w życiu. Pozostawił po sobie pamięć światłą, jako dobry i szczery kolega, jako uczony obywatel kraju, który długo wśród wilnian żyć będzie. To też ziemia wileńska niech mu lekka będzie.    
Opis: Miejsce pochówku oznaczone żeliwnymi krzyżem i cokołem w formie pnia drzewa. Na krzyżu od frontu widoczne mocowanie po figurze Chrystusa, poniżej tabliczka granitowa z inskrypcją wklęsłorzeźbioną. Całość ujęta ogrodzeniem składającym się z cokolików połączonych zdwojonym żeliwnym prętem. Według kartoteki Lucjana Uziębły nagrobek pierwotnie miał formę dębowego krzyża "ze śmigłem samolotu i marmurową tabliczką z białego marmuru o złoconych literach". Na tabliczce znajdowała się inskrypcja: S. P. / Władysław / Bończ-Osmołowski / Ppor. Pilot-Obserwator / 4 p. Lotn. / Zginął śmiercią lotnika / 23/VI 1930 r. / w wieku lat 26 / Cześć Twej Pamięci //.    
    
www.msz.gov.pl/resource/854954d4-5745-4d11-afc1-801862dff3e9:JCR