Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8149 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Stefan Marian
Schubert



Updated: 2014-09-22
Rank
Mjr obs. inż.

Date of birth
1903-08-05

Date of death
1994-09-12

Cemetery
Grave
kwat. W-X 6, rząd 5 gr.6
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
Informacja: Krzysztof Michalski    
Zdjęcie: Zbigniew Charytoniuk via Krzysztof Michalski     
SP-40/88    
    
    
Stefan Marian Schubert urodził się 5 maja 1903 r. (w m. Brody k. Lwowa - SP-40/88). 15 sierpnia 1927 r. w stopniu sierżanta podchorążego ukończył Oficerską Szkołę Lotnictwa. Otrzymał tytuł i odznakę obserwatora nr 438. W marcu 1928 r. został mianowany podporucznikiem i otrzymał przydział do 6 Pułku Lotniczego we Lwowie. W 1930 r. rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej. Uzyskał tytuł inżyniera. W trakcie studiów pozostawał w dyspozycji Szefa Departamentu Aeronautyki MSWojsk., a później pozostawał w dyspozycji komendanta miasta Lwowa. 1 października 1933 r. ponownie przydzielony do 6 Pułku Lotniczego. W kwietniu 1935 r. został przeniesiony do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. W 1938 r. w stopniu kapitana został powołany na III kurs Wyższej Szkoły Lotniczej w Warszawie. W 1939 r. został mianowany majorem. We wrześniu 1939 r. był oficerem operacyjnym w Sztabie Lotniczym Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew". W trakcie wycofywania się na południowy - wschód kraju dostał się do niewoli niemieckiej. Więziony był w oflagu II C Woldenberg. Po wojnie zamieszkał w Warszawie przy ulicy Walecznych 66. W 1981 r. uzyskał tytuł naukowy oficera dyplomowanego. Zmarł 12 września 1994 r. w Warszawie. Pochowany został obok żony Stanisławy na Cmentarzu Północnym.    
Opracowanie: Krzysztof Michalski    
    
Źródła:    
1.Rocznik Oficerski 1928 i 1932    
2.Dzienniki Personalne MSWojsk. nr: 25/1927, 8/1928, 3/1930,11/1933    
3.Lista polskich oficerów więzionych obozie jenieckim Waldenberg