Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8173 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Maksymilian
KotowskiLista Krzystka Updated: 2018-06-26
Official Number
P-1255

Rank
polski: mjr, ks.prałat, kapelan/301 DB/

brytyjski: S/Ldr

Date of birth
1907-10-31

Date of death
1982-10-30

Cemetery
Grave
Photo of grave

Country
Wielka Brytania

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Źródło, biogram i zdjęcie: encyklo.pl/     
    
Biogram:    
Urodził się 31 października 1907 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie ( dawne województwo krakowskie, obecnie małopolskie), w rodzinie Antoniego i Pauliny z d. Świętonic. Szkołę średnią ukończył w Państwowym Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Dębicy 29 maja 1925. Wstąpił do krakowskiego Seminarium Duchownego. W 1929 roku przeniósł się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1931.    
    
Jego pierwszymi placówkami były kolejno: Zebrzydowice (od 11 lipca 1931; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), Ustroń (od 1 września 1931; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), Istebna (od 1 września 1935; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), Rybna (od 1 września 1936). W 1937 roku objął stanowisko katechety w Państwowym Gimnazjum w Piekarach. W przededniu wojny został zmobilizowany w charakterze kapelana wojskowego w Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie. Po kampanii wrześniowej znalazł się w Rumunii. Opiekował się internowanymi żołnierzami polskimi w miejscowościach: Slatina, Olt i Targu Jiu. Organizował ucieczki polskich lotników z obozów internowania do Francji. Jak się oblicza, ponad dwa tysiące żołnierzy polskich skorzystało z jego pomocy. W 1940 roku przedostał się do Francji, gdzie został zamianowany kapelanem Polskich Sił Powietrznych. Po upadku Francji, wraz z wojskami polskimi, przeprawił się do Anglii. Tam objął stanowisko kapelana stacji lotniczej w Weeton. W połowie listopada 1940 roku wyjechał wraz z oddziałem do Takoradi (Złote Wybrzeże). Przeniesiony do Kairu, został mianowany kapelanem na zapleczu frontu libijskiego.    
    
Po wojnie, od 1945 roku był kapelanem lotników pod Lincoln, a następnie otrzymał probostwo w Melton Mombray w Anglii. W swojej parafii wybudował kościół MB Częstochowskiej. W dowód uznania za zasługi na polu duszpasterstwa otrzymał w 1972 roku godność prałata. W latach 1980-82 organizował transporty żywności i lekarstw do Polski. Zmarł 30 października 1982. Pochowany na cmentarzu parafialnym Melton Mombray.     
    
Bibliografia    
    
AAKat, Akta personalne ks. Maksymiliana Kotowskiego; Schematyzm 1932-1986; J. Myszor, Nekrolog, WD 1986, nr 5, s. 47; Wojskowa służba, s. 85 inn, Myszor, Stosunki Kościół, s. 67; Tenże, Historia diecezji, s. 158, 330. ,     
    
Link do biogramu: encyklo.pl/index.php?title=Kotowski_Maksymilian